"MAĞDURİYETLERİ GİDERİYORUZ" Haberi
Türkiye:

Erdinç konuşmasında şunları söyledi; “Görüşülmekte olan 370 sıra sayılı kanun tasarısı ile 5310 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler öngörülmektedir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5310 sayılı yasa çerçevesinde Sosyal Güvenlik uygulamalarında süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere sigortalı lehine bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile getirilen düzenlemelerden kısaca bahsetmek istiyorum. 1- 2003 yılında çıkarılan 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca; Türkiye İş Kurumuna iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek veya verdirmek üzere görev verilmiştir. Bu görev çerçevesinde Hükümet Programı ve İŞKUR’un planlamaları doğrultusunda işsizlikle mücadele kapsamında İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek üzere 2.000 kadro vize edilmiş ve İş ve Meslek Danışmanı ilanına gerekli sertifikaya sahip 2817 kişi başvuru yapmış, bunlardan 2 000 kişinin ataması KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız olarak yapılmıştır. Bu atamadan üç ay sonra kalan 817 kişi Maliye Bakanlığının onayı ile istihdam edilmiştir. İki istihdam arasında geçen üç aylık sürede 523 kişi daha sertifika almıştır. Yeni sertifika alanların başvuru yapamaması üzerine konu yargıya intikal etmiş ve 817 kişilik alımın yürütmesi yargı kararı ile durdurulmuştur. Yaptığımız düzenleme ile yargı kararı sonrası 2013 yılı başında işten çıkarılan 817 kişinin ve ikinci atamaya başvuru yapamayan 523 kişinin iş ve Meslek danışmanı olarak atanması amaçlanmaktadır. 2- 5335 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında ve kamuya ait işyerlerinde çalışmaya başlayan emeklilerin çalışmayı bıraktıktan sonra tekrar emekli maaşlarını almak için SGK’ya yazılı talepte bulunmaları gerekiyordu. Tasarı ile getirilen düzenleme ile yazılı talep şartı kaldırılmakta bunun yerine sigortalılığın bitiş tarihi SGK tarafından tespit edilerek yazılı istek tarihi olarak kabul edilmesi amaçlanmıştır. 3- Tasarının üçüncü maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu genel kurul yapısının yeniden düzenlenmekte ve genel kurulda temsilci bulunduran Bakanlıkların isimlerinin güncellenmektedir. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının genel kurulda temsilinin sağlanması amacıyla değişiklik yapılmaktadır. 4- Tasarı ile getirilen düzenlemelerden biride SGK yönetim kurulu üye sayısının arttırılmasıdır. Esnaf ve Sanatkârların Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunda temsilinin olmaması bir eksiklikti yapılan düzenleme ile bu eksiklik giderilmektedir. 5- Tasarının beşinci maddesi ile SGK’nın ilave personel ihtiyacı için Sosyal Güvenlik Kurumunda kullanılmak üzere kadro ihdas edilmektedir. 6- 2008 yılında yürürlüğe giren 5310 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 18 yaşını doldurmamış vatandaşlarımız genel sağlık sigortası kapsamına dâhil edilmiştir. Bu çerçevede lise öğrenimini sürdüren bir kişi 20 yaşına kadar üniversite öğrencisi 25 yaşına kadar anne-babasının sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanmaktadır. Ancak öğrencilerin liseyi bitirdiği ve üniversiteye başladığı dönem arasında 4 aylık bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Bu dönem içinde kişi lise veya üniversite öğrencisi statüsünde olmadığından eğer kişi 19 yaşından gün almışsa gelir testi yaptırması gerekmektedir. Bu durumda bulunan 406 bin kişi mağdur olmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi amacı ile tasarıda yapılan düzenlemeyle Kişi liseden mezun olunca eğer 20 yaşını doldurmamışsa 4 ay daha gelir testi yaptırmadan ve prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanması hedeflenmektedir. 7- Tasarının 8’nci Maddesi ile terörle mücadele veya emniyet ve asayişin sağlanmasına ilişkin görevleri sebebiyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlanmış olanlar ya da bunların eşlerinden, özel hastaneye müracaatlarında ayrıca bir sevk usulü şartı aranmaksızın ilave ücret alınmaması amaçlanmıştır. 8- 5510 sayılı kanuna eklenen Ek 8’inci madde ile 01.10.2008 tarihinden önceki sigortalılık suresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcunun, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getirilmesi amaçlanmıştır. 9- Genel sağlık sigortası sistemine geçiş sürecinde ortaya çıkan uygulama farklılıkları sebebiyle hak etmedikleri halde bazı kişilere sağlık yardımı yapılmış, söz konusu kişilerin tespiti ile kişilere borç tahakkuk ettirilmiştir. Tasarı ile bu kapsamda borcu bulunan kişilerin SGK’ya açtıkları davalardan vazgeçmesi halinde sağlık giderlerinin ilgililerden tahsil edilmemesi ve bu suretle oluşacak mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmıştır. 10- 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 47’nci madde ile; 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde Tasarının 2’nci maddesi ile aylığın tekrar başlatılması ile ilgili yapılan değişikliğin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncesine de uygulanması sağlanmıştır. 11- 2007 yılında Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuş ve bu kurumda istihdam edilecek bazı kadrolara AB müktesebatı çerçevesinde dil şartı getirilmiştir. Kurumun il kuruluşunda bu kapsamda istihdam edilecek personele dil şartını belli bir süreye kadar yerine getirme hakkı tanınmış ve personelin yüzde 90’nı bu şartı yerine getirmiştir. Tasarıda yapılan düzenleme ile dil şartının kuruma girmeden aranmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca bu güne kadar dil şartını yerine getirememiş personel için süre bir yıl daha uzatılmıştır. Görüldüğü gibi tasarının birçok maddesi yeni yılın girmesi ve uygulamadan kaynaklanan sebeplerle oluşan mağduriyetlerin giderilmesini amaçlamaktadır. Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının hayırlı olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum.”

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Balıkesir'de Kavgada silahlar Konuştu...
Balıkesir'de Bir Eğlence Merkezinde İşyeri Sahibi İle 2 Müşterisi Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya...

Haberi Oku