KARAKAYA'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI Haberi
Türkiye:
KARAKAYA'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

10 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan 212 sayılı kanun, basın mensuplarımızın özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından, önemli bir dönemeçtir. Bu kanunla birlikte gazetecilik mesleğini icra edenlerin hakları artırılmış, çalışma şartlarında önemli iyileştirmelere gidilmiştir. Medyada son yıllarda kaydedilen büyük aşamalar, bu konuda yeni çalışmaların ve açılımların da zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Çünkü büyük teknolojik ilerlemeler sonucunda iletişim kanalları sayıca ve çeşit olarak çoğalmış, diğer yandan baş döndürücü bir hızla yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler gazetecilerin işlerini daha da zorlaştırmıştır. Genel Müdürlüğümüz, yerel, bölgesel ve yaygın medyadaki basın mensuplarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla pek çok faaliyet yürütmektedir. Bu kapsamda basın kartı, hizmet pasaportu, özendirme yarışmaları, eğitim çalışmaları gibi pek çok etkinlik düzenlenmekte, yeni projeler geliştirilmektedir. Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç’ın yönlendirmeleri ve teşvikleriyle sürdürdüğümüz bu çalışmalar, inanıyorum ki medya mensuplarımızın daha iyi koşullarda görev yapmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gününü kutlar, gazetecilik mesleğinin hak ettiği saygınlığı kazanması hususunda sürdürülen çalışmaların artarak devam edeceği inancıyla tüm meslektaşlarımıza başarı dileklerimi ve saygılarımı sunarım.ANADOLU GAZETE SAHİPLERİNİN DİKKATİNE (2)Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Anadolu Gazete SahipleriniTemsil Edecek 3 Üyenin Seçimi Hk. (2)Sayın Gazete Sahibi,Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun değişik 5’inci maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda yer alacak Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi 3 üyenin seçimi; 25 Ocak 2013 Cuma günü saat 10’da Ankara Rixos Otel’de (Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere- ANKARA) yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde anılan yasa gereği ertesi gün, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle seçim yapılacaktır.Genel Müdürlüğümüzce seçime katılacak günlük, haftalık ve en fazla 15 günlük periyotlarla yayınlanan gazete ve sahiplerinin listesi İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Valiliklerden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış, söz konusu liste 24-31Aralık 2012 günü mesai bitimine kadar BYEGM web sayfasında yayımlamıştır. Gazete sahiplerinin gazeteleri hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi talepleri değerlendirilerek oluşturulan kesin seçime katılacaklar listesi 07 Ocak 2013 Pazartesi gününden itibaren BYEGM web sayfasında yayımlanmıştır.Kesin listeye göre seçime katılacak gazete sahipleri Ek 1 deki formu, eklerini ve gazetelerinin son 3 aylık nüshalarından birer adet (bakınız oy kullanacaklarda aranan şartlar 1 ve 2), vekaleten oy kullandıracak gazete sahipleri ise Ek 2’ deki formu ve eklerini aynı şekilde eksiksiz dolduracaklar ve üç (3) üyelik için aday olacaklarsa adaylıklarını belirtir dilekçelerini (kısa özgeçmişleri ile birlikte -sadece adaylar-) 18 Ocak 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurumumuzda olacak şekilde elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 122, 06520 Balgat/ ANKARA adresine ulaştıracaklardır. Faks ve e-posta ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.Seçimin yapılacağı gün, toplantının yapılacağı salonun girişine seçime katılacaklar listesi asılacak, saat 10.00’dan itibaren Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görevlilerince kesin listede yer alan kişilerin kayıt işlemleri başlatılacak, kayıt olan her kişiye imza karşılığında delege kartı verilecektir. Toplantı salonuna giriş ve oy kullanma bu kart ile olacaktır.195 sayılı Kanunun değişik 5’inci maddesinin son fıkrası “…Anadolu gazete sahiplerinden üç…” kişi “… farklı coğrafi bölgelerden olmak üzere seçilir …” hükmünü amir olduğu gibi, B.İ.K. Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrası “ Oy pusulasına daha az sayıda ad yazılmış olması oyun geçerliliğini etkilemez. Fakat, belli sayıdan fazla ad yazılmış oy pusulaları geçersiz sayılır.” hükmünü amir olduğu için; gazete sahipleri her gazetesi için birer, vekaleten ise sadece bir oy kullanabilecektir. Oy verecekler farklı coğrafi bölgelerden en fazla üç aday için oy kullanabilecektir. Üç kişiden fazla adayı işaretleyenin oyu geçersiz olacak, üç, iki veya yalnızca bir adaya oy verenlerin oyu geçerli sayılacaktır. Aynı coğrafi bölgeden birden fazla adaya oy verilmesi halinde bu oy geçersiz sayılacaktır. Aday olacak gazete sahipleri gazetelerinin yayımlandığı ilin yer aldığı coğrafî bölgeden aday olabileceklerdir. Seçim gizli oy, açık sayım/tasnif şeklinde yapılacaktır.Oy kullanacak gazete sahipleri ve/veya vekillerinde aranan şartlar ve oy kullanma sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:1- Gazete sahibi Genel Müdürlükçe gönderilen şahsen katılacağını ya da vekaletle oy kullandıracağına ilişkin formu doldurarak, gazetenin antetli kağıdına oy kullanacak gazete sahibinin ya da vekilin adını belirterek kaşeleyecek ve ekine gazete sahibinin noter onaylı imza sirkülerini koyacaktır.2- Sahibi olarak ve/veya vekaleten gazete adına oy kullanacaklar, adına oy kullandıkları gazetenin son üç (3) aylık yayınından her ay için bir nüsha olmak üzere toplam üç (3) nüshasını ibraz edeceklerdir.3- Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Basın Kartı, Sürücü Belgesi) bulunduracaktır.4- Gazete sahiplerinin gazetelerinin künyesinde “sahibi” olarak yer alması aranacaktır.5- Gazete sahipleri ya da vekilleri Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na üye seçimine kendi imkânlarıyla geleceklerdir. Genel Müdürlükçe seçimin sağlıklı yapılabilmesi için gerekli fiziki şartları yerine getirecek şekilde düzenleme yapılacaktır.6- Seçim günü adaylar salonda eşitlik ilkesini ihlal edecek propaganda yapamayacak, stand açamayacak, broşür dağıtamayacaklardır.7- Adayların gazetelerinin çıkarıldığı il hangi coğrafi bölgede ise adayın ismi o coğrafi bölgede yazılacak şekilde oluşturulacak 7 (yedi) coğrafi bölgenin içinde adayların isimlerinin yer aldığı çarşaf liste oluşturulacak, İşbu çarşaf listede adayların isimlerinin karşısına kutucuklar konulacak, seçmen gazete sahipleri, lehine oy kullanmak istediği farklı coğrafi bölgelerden en fazla 3 (üç) adayın karşısındaki kutucuğa çarpı işareti koyduktan sonra oy pusulasını zarfa koyarak ilgili sandığa zarfını atacaktır.GÜNDEM10.00 Kayıt (Gazete sahipleri ve vekaleten katılanların kayıtları yapılacak, imzakarşılığı delege kartı verilecektir.)12.00 Geçici Divan Tarafından Gündemin OkunmasıAçılış (Saygı duruşu ve İstiklal Marşı)Protokol konuşmalarıYeni divanın oluşması için önerilerin alınması ve oylanması.Yeni divanın seçimle ilgili sandık kurulunu oluşturması.Farklı coğrafi bölgelerden seçilecek 3 (üç) BİK Genel Kurulu üye adaylarının belirlenmesi.Seçime geçilmesiOy tasnifi ve tutanakların hazırlanması.Yukarıdaki çerçevede ve gündemle gerçekleştirilecek Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anadolu gazete sahiplerinin temsilcilerinin seçimine davet eder, saygılar sunarımMurat KARAKAYAGenel MüdürSaygı ile duyurulur.BYEGMADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Balıkesir'de Kavgada silahlar Konuştu...
Balıkesir'de Bir Eğlence Merkezinde İşyeri Sahibi İle 2 Müşterisi Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya...

Haberi Oku